ชุดซ่อมกระบอกพลังเยอร์

Product Code:  S05-0004E
S/N:  22220054-06

ความกว้างรอบใน 6.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบนอก 6.90  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898