MAINTENANCE CENTER

ศูนย์ซ่อมบำรุง - ด้วยทีมงานมืออาชีพผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากล ซ่อมรถปั๊มทุกประเภท
ซ่อมเครื่องพ่นปูน เครื่องผสมลำเลียงปูนมอร์ต้า คอนกรีต ควบคุมราคาซ่อมเป็นมาตรฐาน
มั่นใจรับประกันงานซ่อม ได้รับการรับรอง ISO9001 รายแรกของประเทศไทย
ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง PST คุ้มค่า ชำนาญ บริการเยี่ยม

บริการ ให้เช่า ซ่อม และจำหน่ายอะไหล่ รถปั๊มคอนกรีต เครื่องพ่นปูนฉาบ แบบครบวงจร

พนักงานให้บริการจะต้องผ่านการทดสอบ อบรม การใช้งาน และความปลอดภัย ก่อนให้บริการกับลูกค้าเสมอ เครื่องจักรมีคุณภาพซ่อมบำรุงตรงเวลา โดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญ ควบคุมระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล ประเมินผล และปรับปรุงการบริการให้เป็นไปตามความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด