กลุ่มบริษัท พี เอส ที

ABOUT PST GROUP


กลุ่มสินค้าของบริษัทฯ

ประกอบด้วย บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท พี แมชโปร จำกัด มีพนักงานพร้อมให้บริการกว่า 300 คน เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การนำเข้าขายเครื่องจักรในงานลำเลียง พ่น ขนส่งวัสดุ เพื่อทดแทนการใช้แรงงาน ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงมีบริการให้เช่าเครื่องมือ และเครื่องจักรในการลำเลียงวัสดุประเภทต่างๆ พร้อมผู้ควบคุม สำหรับกลุ่มลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็ว

งานลำเลียงคอนกรีต

หรือเรียกว่างานปั๊มคอนกรีต สามารถลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จไปยังจุดที่ท่านต้องการในระยะเวลารวดเร็วที่สุดกว่าเครื่องจักรประเภทอื่นๆ รถปั๊มสามารถส่งคอนกรีตได้ในทุกระยะทาง และความสูง

เครื่องจักรในงานผสมลำเลียงมอร์ต้า

เพื่อใช้ในงาน พ่นปูนฉาบ, งานปรับระดับพื้น, งานซ่อมคอนกรีต , งานฉีดอัด Injection, Grouting เป็นต้น

เครื่องมือสำหรับงาน
พ่นสกิมโค๊ท (Spraying Skim Coat) และพ่นสี (Painting and Spraying)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด มีการตรวจสอบควบคุมกระบวนการให้บริการทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการติดตามให้บริการหลังการส่งมอบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงอยู่เสมอตามวิสัยทัศน์ คือ

เราจะเป็นองค์กรที่มีลูกค้าชื่นชม และ
ยอมรับด้านการบริการมากที่สุดในประเทศ
บริหารงานด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค
พนักงานมีความภูมิใจ เต็มใจ และรักในงานที่ตนเองทำ
ให้เกียรติ รักษา และชื่นชมในความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเครื่องจักรก่อสร้างมานานมากกว่า 25 ปี บริหารงานด้วยระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านงานบริการเครื่องจักรลำเลียงวัสดุในงานก่อสร้างรายแรกของประเทศไทย พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ด้านเทคนิค การให้บริการอย่างสม่ำเสมอ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม


เข้าร่วมเป็นตัวแทน

เรายึดมั่นในคำสัญญา ซื่อตรงต่อการทำงาน ประโยชน์ต้องมีร่วมกันเสมอ เพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนคือส่วนร่วมในการเดินทางสู่ความสำเร็จ ลองให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

ดูรายละเอียด