ศูนย์ซ่อมบำรุง

Maintenance Center

ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง
เครื่องจักรมากกว่า 25 ปี

ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรมากกว่า 25 ปี จากการเป็นลูกค้าผู้เข้ารับการบริการก่อนที่จะมาเป็นผู้ให้บริการ เราจึงเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี บริษัทมีมาตรฐานค่าซ่อมบำรุงที่ชัดเจนอยู่ในฐานข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ การคิดค่าบริการ และอะไหล่ไม่ได้ตีราคาเป็นครั้งคราวไป มั่นใจได้ว่าค่าบริการ และอะไหล่เป็นราคามาตรฐาน และยุติธรรมทุกครั้ง เครื่องจักรที่เข้ามาใช้บริการของเรา จะได้รับการดูแลเสมือนเป็นเครื่องจักรของเราเอง มีมาตรฐานวิธีการซ่อมบำรุงที่ได้ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการตรวจสอบทดสอบก่อน และติดตามหลังการส่งมอบ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO9001 มีพนักงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขา สามารถวิเคราะห์ปัญหาให้คำแนะนำลูกค้าได้ตรงประเด็น

การใช้ประสบการณ์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วขึ้น แต่ต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ ลำดับขั้นตอน การซ่อม ตรวจและทดสอบ มั่นใจว่าไม่พลาดจุดใดจุดหนึ่งไป เรื่องเครื่องจักรเชื่อมือผมได้ครับ

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

รองผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

การรู้ถึงสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และแก้ไขที่ต้นเหตุ พร้อมกับการแก้ไขจุดที่ชำรุด งานซ่อมถึงจะสมบูรณ์ไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ รับรองไม่ต้องกลับมาซ่อมจุดเดิมอีกนานครับ


หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตออกแบบมาต้องมีเหตุผลในการเลือกใช้เสมอ การดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนด้วยความไม่เข้าใจจริง อาจส่งผลกระทบในระบบอื่นๆ ได้ ผมอ้างอิงวงจรมาตรฐานเสมอครับ

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

อะไหล่รถบรรทุกในท้องตลาดมีให้เลือกเยอะมาก มีตั้งแต่คุณภาพต่ำ จนถึงอะไหล่ของแท้จากศูนย์ ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัทฯ เรายึดมั่น และซื่อตรงกับลูกค้ามาตลอด ผมรับรองได้


หัวหน้าทีมยานยนต์

เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นตามอายุ หรือก่อนที่สารจะเสื่อมสภาพ สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น ต้องเน้นความสะอาดทุกๆ ครั้ง ที่ทำงาน จุดไหนจาระบีไม่เข้าต้องแก้ไขซ่อมแซมก่อนเสมอ ผมรู้จริงเรื่องนี้ครับ

หัวหน้าแผนกหล่อลื่น

หัวหน้าทีมแผนกหล่อลื่น

คำนึงถึงความปลอดภัยในการนำไปใช้งานเสมอ ต้องเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องกับการใช้งาน ความสวยงามของงานเชื่อมบ่งบอกถึงความชำนาญ เสร็จงานแล้วรับรองว่าคุณต้องพึงพอใจ

หัวหน้าแผนกเชื่อม

หัวหน้าทีมแผนกเชื่อม

พ่นสีไม่ใช่เพียงให้ดูสวยงามอย่างเดียว ต้องมีคุณภาพด้วย การทำงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน ละเอียดในงาน ไม่ปล่อยผ่านง่าย ๆ สี และเครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพสูง เนื้องานก็จะออกมาได้อย่างสุดยอดครับ

หัวหน้าแผนกเคาะพ่นสี

หัวหน้าแผนกเคาะพ่นสี