Stationary - Trailer Pump รุ่น ETP1015
ปั๊มลาก (Stationary Pump) รุ่น ETP1015  

เหมาะสำหรับงานก่อสร้างส่งคอนกรีตระยะทางไกลๆ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง ประจำโครงการ
อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 09 8275 9898
Pump Cell 2110    Del.cyl.Strok/Diameter 2,100/200 Max.Theo.Concrete Output (Rod/Piston) 100/70 Max.Theo.Concrete Pressure (Rod/Piston) 150/220 Max.Theo.Vertical Trasfer  230-350 Max.Theo.Horizontal Transfer 470-500