งานเทฐานพื้นกังหันลม หน่วยงาน260 MW HANUMAN WIND FARM PROJECT

14/05/2018 | 1899617

ใช้รถปั๊ม2คัน รถปั๊ม P43-6007 รถปั๊ม P43-6001
ยอดเทประมาณ  800  คิว