Customer Service หน้างานประตูน้ำพระอินทร์

4253

ทีมบริการหลังการขาย บจก.พี แมช โปร เข้าแผนตรวจเช็ครายเดือนให้ลูกค้า ที่ หน้างานประตูน้ำพระอินทร์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของรถปั๊มคอนกรีต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และความสะอาดภายในฮอปเปอร์ตรวจเช็คสภาพตู้ไฟฟ้าปั๊มตรวจเช็คระบบระบายความร้อนออยคลูเลอร์ตรวจเช็ครอบเครื่องยนต์ปั๊มคอนกรีตตรวจเช็ครอบเครื่องยนต์ปั๊มต่ำสุดตรวจเช็คหาความผิดปกติของกระบอกพลังเยอร์ตรวจเช็คหาความผิดปกติของกระบอกพลังเยอร์ตรวจเช็คแรงดันไฮดรอลิกปั๊มชาร์ทแอคคิวตรวจเช็คแรงดันไฮดรอลิกไลน์คอลโทรลตรวจเช็คบล็อคคอนโทรลบูม