ช่างแผนกหล่อลื่นเข้าตรวจเช็ค-เปลี่ยนถ่ายเติมสารหล่อลื่นช่วงล่างและทำความสะอาดไส้กรองอากาศงานปรับปรุงรถปั๊มคอนกรีต

28/08/2017 | 240169

ช่างแผนกหล่อลื่นเข้าตรวจเช็ค-เปลี่ยนถ่ายเติมสารหล่อลื่นช่วงล่างและทำความสะอาดไส้กรองอากาศงานปรับปรุงรถปั๊มคอนกรีต