หน่วยงานโรงานฮานามิ บางชัน ใช้โดยปั๊มบูมความยาว 43 เมตร โดยรถปั๊มเบอร์ P-43-6001

11/11/2019 | 2586

นำโดยหัวหน้าทีม
1.นายสุเกียรติ อ่อนน้อม  หัวหน้าทีมเป็นพนักงานขับรถ
2.นายศักดิ์ครินทร์ อำภา เป็นพนักงานควมคุมปั๊ม
3.นายสาธิต แก้วปรัง    เป็นพนักงานต่อท่อ