ปั๊มลาก Line Pump เทพื้นโกดังโรงงานปุ๋ย จังหวัดอยุธยา

235159

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน เทคอนกรีต โกดังโรงปุ๋ย จังหวัด อยุธยาปั๊มลาก Line Pump