ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารสูง หน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยใช้บริการเพลสซิ่งบูม และทีมงานช่างดีดเลื่อนระดับความสูงจากบจก.พีแมชโปร

18/06/2018 | 4229