Concrete Pump หน่วยงาน ก่อสร้างอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) สนามไชย-ท่าพระรถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา

8219