รถปั๊มคอนกรีต PST งานเทพื้นลานจอดรถข้างเมเจอร์รังสิต

08/10/2018 | 2803

ทีมงานรถปั๊มคอนกรีต ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร เทลานจอดรถข้างเมเจอร์รังสิต