รถปั๊มคอนกรีต PST ปั๊มลาก เบอร์ P-0028

17/11/2019 | 2652

หน่วยงาน ควีนคอนโด สุขุมวิท 101 เป็นการเทพื้นโดยให้ปั๊มลาก 10 ล้อโดยให้รถปั๊มเบอร์ 0028
จะไปกอบไปด้วยพนักงานปั๊มลากจำนวน 5 คน โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป