ตรวจรับปั๊มคอนกรีตลูกค้าก่อนงานซ่อมเพื่อเช็คหาจุดบกพร่องของระบบปั๊มคอนกรีตโดยช่างชำนาญการ

481008