DEMO เครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น KOINE4

19/12/2018 | 2194
ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ทีมบริการลูกค้าได้เข้า ทดสอบการใช้เครื่องหรือ DEMO เครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น KOINE4 ให้กับลูกค้าผู้ที่สนใจ โดยลูกค้าได้ลองพ่นจริงใช้จริง ก่อนการตัดสินใจซื้อ นัดหมาย Demo ได้ทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย