ชุดประแจบล็อก

23/11/2017 | 288280
บทความ : ชุดประแจบล็อก


ลูกบล็อก (ชุดประแจบล็อก)
ชุดประแจบล็อคเครื่องมือนี้ใช้สำหรับขันโบลท์/นัต เข้าหรือคลายออก โดยมีขนาดของลูกบล็อกและด้ามจับที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน

การใช้ : เครื่องมือนี้จะนำไปจับยึดบนโบลท์/นัด เพื่อที่จะขันหรือคลายออกด้วยประแจบล็อก
1.ขนาดของลูกบล็อก มี 2 ขนาด ใหญ่และเล็ก โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/4(1หุน), 3/8 (3หุน), 1/2 (4หุน), 3/4 (6หุน) ชิ้นที่ใหญ่สามารถให้แรงบิดได้มากกว่าชิ้นเล็ก
2.ความลึกของลูกบล็อก มี 2 ชนิด มาตรฐานและลึกพิเศษ ซึ่งจะลึกกว่ามาตรฐาน 2 หรือ 3 เท่า ชนิดที่ลึกสามารถนำไปใช้กับโบลท์/นัดที่เป็นชนิดที่ใช้กับงานเฉพาะที่ไม่เหมาะสมกับขนาดลูกบล็อกที่เป็นมาตรฐาน
3.ปากลูกบล็อก มี 2 ชนิด 6 เหลี่ยมและ 12 เหลี่ยม สำหรับ 6 เหลี่ยมจะมีพื้นที่ผิวที่ใหญ่พอที่จะสัมผัสกับโบลท์/นัด ทำให้ยากที่จะทำความเสียหายให้กับโบลท์/นัดได้ตัวต่อลูกบล็อก (ชุดประแจบล็อก)
การใช้ : ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวต่อลูกบล็อก

ข้อสังเกต : เมื่อต้องใช้แรงขันสูง ๆ ในการขัน ไม่ควรที่จะใช้ลูกบล็อกขนาดเล็กขัน เพราะจะมีข้อจำกัดของแรงที่จะใช้ในการขันและอาจทำให้ลูกบล็อกเกิดความเสียหาย
1.ตัวต่อลูกบล็อก (ใหญ่ไปเล็ก)
2.ตัวต่อลูกบล็อก (เล็กไปใหญ่)
3.ลูกบล็อกขนาดเล็ก
4.ลูกบล็อกขนาดใหญ่


ข้อต่ออ่อน (ชุดประแจบล็อก)
การใช้ : ข้อต่อลูกบล็อกแบบนี้สามารถเคลื่อนไหวไปมาข้างหน้าข้างหลัง ซ้ายหรือขวาได้ และช่วงข้อของด้ามจับสามารถปรับเปลี่ยนมุมได้อย่างอิสระ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในพื้นที่ ที่จำกัด

ข้อสังเกต :
1.อย่าใช้ในลักษณะที่ด้ามจับเอียงมาก ๆ
2.อย่าใช้กับเครื่องมือลม เพราะข้อต่ออาจแยกออกจากกันในขณะเดียวกัน มันไม่สามารถรองรับแรงหมุนได้และจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องมือชิ้นส่วนอะไหล่หรือยานพาหนะได้

ด้ามต่อยาว (ชุดประแจบล็อก)
การใช้ :
1.สามารถใช้ถอดและเปลี่ยนโบลท์/นัดในตำแหน่งที่ลึกสุด ไม่สามารถเอื้อมถึง
2.ด้ามต่อยาว สามาถนำไปใช้เพื่อเพิ่มระยะให้กับเครื่องมือ เมื่อพื้นที่อยู่ติดหรือแบนราบมาก ๆด้ามขัน (ชุดประแจบล็อก)

การใช้ : ด้ามจับชนิดนี้ใช้สำหรับขันและคลายโบลท์/นัด ที่ต้องการใช้แรงขันมาก ๆ ปากบล็อกปรับมุมได้ เพื่อให้ข้อมุมของด้ามจับสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับประแจบล็อกด้ามจับแบบสไลด์ยอมให้ปรับเปลี่ยนความยาวของด้ามจับได้

คำเตือน : ขยับด้ามจับจนเข้าล็อคก่อนที่จะใช้ ถ้าไม่เข้าล็อค ด้ามจับอาจจะเลื่อนเข้า-ออกได้ ในระหว่างที่ใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บจากการเลื่อนไปมาได้

ด้ามขันแบบเลื่อน (ชุดประแจบล็อก)
การใช้ : ด้ามจับชนิดนี้สามารถใช้ได้ 2 อย่าง โดยเลื่อนตำแหน่งของด้ามจับ
1.แบบ L : เพื่อเพิ่มแรงบิด
2.แบบ T : เพื่อเร่งความเร็วในการหมุน


ที่มา : http://tonanasia.com