วิธีการทดสอบเครื่องสำรองไฟ

10/12/2019 | 6692

 

วิธีการทดสอบเครื่องสำรองไฟ

วิธีการทดสอบการสำรองไฟของเครื่องสำรองไฟ (UPS) มีขั้นตอนดังนี้

1 ให้เปิดใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) และให้เสียบสายไฟอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องสำรองไฟ (UPS) โดยที่ไฟสถานะของการทำงานของเครื่องสำรองไฟ (UPS) ต้องแสดงเป็น “ไฟสีเขียว ภายใต้ AC.MODE” ซึ่งจะมีการใช้กระแสไฟฟ้าตามปกติ โดยที่ไม่ได้ใช้กระแสไฟจากตัวแบตเตอรี่ภายในเครื่องสำรองไฟ (UPS)
2 จากนั้นให้ทำการทดสอบการสำรองไฟของเครื่องสำรองไฟ (UPS) ว่ามีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่บรรจุอยู่ภายในแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟ (UPS) มาให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามปกติหรือไม่ โดยให้ทำการดึงปลั๊กไฟของเครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่เสียบอยู่กับเต้ารับ ออก


เมื่อดึงปลั๊กไฟของเครื่องสำรองไฟ (UPS) ออกจากเต้ารับแล้ว ไฟสถานะการทำงานของเครื่องสำรองไฟ (UPS) ต้องแสดงเป็น “ไฟสีแดง ภายใต้ BATT.MODE” ซึ่งจะเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่บรรจุอยู่ในตัวแบตเตอรี่ภายในเครื่องสำรองไฟ (UPS) ออกมาให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานต่อได้ โดยที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ดับตัวลงและยังใช้ทำงานได้ตามปกติแต่ถ้าหากดึงปลั๊กไฟของเครื่องสำรองไฟ (UPS) ออกจากเต้ารับแล้วทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดับตัวลงหรือไม่สามารถใช้ทำงานต่อได้ แสดงว่า เครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่มีประสิทธิภาพในการสำรองไฟแล้วหรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ


ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของพนักงานหรือผู้ใช้ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าตกหรือดับ ขณะที่มีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานอยู่

 

 

 

บทความจาก ฝ่ายบริการจัดการ ทีมตรวจสอบและพัฒนา

PST Group