อบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มคอนกรีตเบื้องต้น

29/08/2017 | 8155

ทีมบริการหลังการขายจัดอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มคอนกรีตเบื้องต้นให้กับลูกค้า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ บจก.พีแมชโปร เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาบนรถปั๊มยิงคอนกรีต ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง