พนักงานบริษัท พีแมชโปร เข้าฝึกอบรมการขับรถ Forklift อย่างปลอดภัย และ ถูกวิธี

5459

พนักงานบริษัท พีแมชโปร เข้าฝึกอบรมการขับรถ Forklift อย่างปลอดภัย และ  ถูกวิธีโดยทีมวิทยากรผู้ชำนาญการ 

ที่บริษัท พีเอสที ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส จำกัด      

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

           
บรรยากาศการอบรมการขับรถ Forklift ภาคทฤษฎีช่วงเช้าโดยวิทยากรผู้ชำนาญการ
พนักงานฝึกการใช้งานรถ Forklift ภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกสอน
เพื่อนพนักงานให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม และเตรียมพร้อมเข้าทดสอบการบังคับใช้งานรถ Forklift
พนักงานผู้เข้ารับการอบรม ฝึกยกพาเลท และถอยรถ Forklift ภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกสอน
พนักงานผู้เข้ารับการอบรม ฝึกยกพาเลท และถอยรถ Forklift ภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกสอนพนักงานผู้เข้ารับการอบรม ฝึกการบังคับ-ใช้งานรถ Forklift
พนักงานผู้เข้ารับการอบรม ฝึกการบังคับ-ใช้งานรถ Forkliftพนักงานผู้เข้ารับการอบรม ฝึกการบังคับ-ใช้งานรถ Forklift
พนักงานผู้เข้ารับการอบรม ฝึกการบังคับ-ใช้งานรถ Forklift


ผู้ฝึกสอนสรุปผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานรถ Forklift กับผู้เข้ารับการฝึก


ผู้ฝึกสอนและพนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน