อบรมหลักสูตรไฟฟ้าปั๊มคอนกรีตให้กับพนักงานบริการหลังการขาย

5254

ผู้จัดการฝ่ายขายเครื่องจักรและอะไหล่จัดการอบรมหลักสูตรไฟฟ้าปั๊มคอนกรีตให้กับพนักงานบริการหลังการขาย ที่ บจก.พีแมชโปร เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาปั๊มคอนกรีตเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้
Tags : อบรม