ฝึกอบรมการใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ Koine4 ผู้รับเหมารายใหญ่ของภาคใต้

5026

กลาง พ.ค. 60 ที่ผ่านมา ทีมบริการหลังการขาย ได้เข้าฝึกอบรม ลูกค้า ผู้รับเหมารายใหญ่ของภาคใต้ ฝึกอบรมการใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ Koine4 รวม 3 วัน 2 คืน ถึงยังหน้างาน จ.กระบี่ เพื่อให้ทีมช่างของลูกค้า สามารถใช้เครื่องพ่นปูนฉาบได้อย่างคุ้มค่่า ใช้จริง ทำจริง ซี่งเป็นบริการปกติ ที่เราจัดให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องพ่นปูนฉาบ IMER ทุกๆราย