อบรมรถปั๊มคอนกรีตให้กับพนักงานควบคุมรถปั๊ม

23/04/2024 | 478

ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ทางทีมงานแผนกบริการปั๊มคอนกรีต ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถปั๊มคอนกรีต หน้าที่การปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหางานปั๊มคอนกรีต ให้กับพนักงานควบคุมรถปั๊ม