อบรมประสบการณ์ การทำงานรถปั๊มคอนกรีต

18/04/2024 | 375

 ทีมงานแผนกบริการปัมคอนกรีต และทีมงานฝ่ายศูนย์บริการ ได้อบรมให้ความรู้แก่พนักงานรถปั๊มในบริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส และ บริษัท พี แมชโปร จำกัด เกี่ยวกับประสบการณ์ การทำงานรถปั๊มคอนกรีต เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติและเรียนรู้การใช้งานรถปั๊มคอนกรีต ได้อย่างถูกวิธีและมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน