ม.ค. 62 ที่ผ่านมา ลูกค้า บ.รับสร้างบ้าน ได้ตัดสินใจซื้อ เครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟบ้าน หรือ 220 V. รุ่น Koine3 โดย ทีมงานของ PST ได้เข้าส่งเครื่อง พร้อมสอนการใช้งาน

31/01/2019 | 3609

ม.ค. 62 ที่ผ่านมา ลูกค้า บ.รับสร้างบ้าน ได้ตัดสินใจซื้อ เครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟบ้าน หรือ 220 V. รุ่น Koine3 โดย ทีมงานของ PST ได้เข้าส่งเครื่อง พร้อมสอนการใช้งาน