อบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปั๊มเบื้องต้น ลูกค้า บจก.คอนกรีตซายน์

07/11/2016 | 7010

บจก.พี แมชโปร จัดการอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปั๊มเบื้องต้น ลูกค้า บจก.คอนกรีตซายน์ เพื่อให้ลูกค้าระดับปฏิบัติการสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถปั๊มในเบื้องต้นได้ โดยได้รับความสนใจจากพนักงานปฏิบัติการปั๊มคอนกรีตเป็นอย่างดีเยี่ยม