อบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มคอนกรีตเบื้องต้น

07/06/2018 | 5100

ทีมบริการหลังการขายจัดอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มคอนกรีตเบื้องต้นให้กับลูกค้า วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ บจก.พีแมชโปร เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาบนรถปั๊มยิงคอนกรีต ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง