แวร์ริงค์@230

Product Code:  P01-10053C

ความกว้างวงใน 26.00 เซนติเมตร
ความกว้างรอบนอก 28.00  เซนติเมตร
ความหนารอบนอก 5.50 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898