Seamless Pipe 63mm.x73mm SK73mm Size 3 m. 2.5''

Product Code:  C01-00014

ยาว 300.00  เซนติเมตร
ความกว้างรูใน 6.50 เซนติเมตร
ความกว้างรอบนอก 7.30  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898