Seamless Pipe (without flange) Size 6 m. 2.5''

Product Code:  C01-00033

ยาว 600.00  เซนติเมตร
ความกว้างรูใน 6.00 เซนติเมตร
ความกว้างรูใน 7.50 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898