ท่อตัดต่อรวมริงค์ล็อค High ตัวเมีย+ริงค์ล็อค Low 4.5, ท่อกระเทย ตัวเมีย

Product Code:  C01-1101

ความกว้างด้านหน้า 17.50  เซนติเมตร
ความกว้างด้านหลัง 14.80  เซนติเมตร
ความยาว 25.00  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898