ถุงแอคคิวมูเลเตอร์ 6 L

Product Code:  P03-1014
S/N:  283868001

ความโต 22.00  เซนติเมตร
ความโตของแกน 3.40 เซนติเมตร
ความยาวของแกน 8.00  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898