ถุงแอคคิวมูเลเตอร์ 4 L

Product Code:  P03-1013
S/N:  283868001,460-00009-01

ความโต 18.00  เซนติเมตร
ความโตของแกน 3.40 เซนติเมตร
ความยาวของแกน 7.50  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898