กระบอกพลังเยอร์ Putzmeister

Product Code:  H02-0001
S/N:  254426003

ความโตของแกน 6.00 เซนติเมตร
ความยาวของกระบอก 26.00 เซนติเมตร
ความยาวระหว่างแกน 40.00 เซนติเมตร
ตวามโตของกระบอก 9.20 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898