แหวนรองซ่อม S-Pipe Shaft bearing,@90

Product Code:  P01-10241
S/N:  427,720,427,420

ความกว้างรอบใน 10.00 เซนติเมตร
ความกว้างรอบนอก 13.00 เซนติเมตร
ความหนา 1.50 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898