แวร์ริงค์ (callaghan)

Product Code:  P01-0026

ความกว้างรอบใน 17.50เซนติเมตร
ความกว้างรอบกลาง 23.50 เซนติเมตร
ความกว้างรอบนอก 27.70 เซนติเมตร
ความสูง 4.00 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898