มอเตอร์ใบกวน EVERDIGM

Product Code:  H01-00111E
S/N:  22330031-2,22330031B

ความกว้างด้านบน 11.50  เซนติเมตร
ความสูง 21.00  เซนติเมตร
ความกว้างด้านล่าง 13.50  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898