มอเตอร์พัดลมออยคูลเล่อร์ EVERDIGM

Product Code:  E03-00032E

ความสูง 33.00 เซนติเมตร
ความยาวใบพัดลม 10.00 เซนติเมตร
ความกว้างใบพัดลม 6.00 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898