บอร์ด PCB

Product Code:  E02-0215
S/N:  257565000

ความกว้าง 4.20 เซนติเมตร
ความยาว 6.00 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898