ช่างศูนย์บริการทำการตรวจเช็คสารหล่อลื่น รถปั๊มคอนกรีตลูกค้าตามมาตรฐานงานบำรุงรักษางานหล่อลื่นรถปั๊มคอนกรีตโดยทีมช่างศูนย์บริการ

05/11/2017 | 284915