Customer Service หน้างานอุดมสุข51

27/07/2017 | 274047

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทีมบริการหลังการขาย บจก.พี แมช โปร เข้าตรวจเช็คระบบการทำงานของปั๊มยิงคอนกรีตที่หน้างานอุดมสุข51 ขณะปฏิบัติงานจริง ตามแผนงานบริการหลังการขายหลังส่งมอบ เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติ และเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า