ทดสอบ และตัดสินใจซื้อ GX21

17/05/2017 | 4235

                        ลูกค้า ทำงานเหล็ก และ โครงสร้างเหล็ก ซึ่งเรียกว่าเป็นมืออาชีพ ได้นำเครื่องพ่นสี GX21 ทดสอบการพ่น สีน้ำมัน แข่งกับ กาพ่นสี มีการวัดผล โดยดู 1.ความเร็วในการพ่น 2. ปริมาณการใช้สีที่ใช้ และ 3. ผลงานหลังสีแห้ง สรุปว่า GX21 ซึ่งเป็นระบบ Airless Spray ดีกว่าการพ่นสี ด้วยกาพ่นสี ในทุกด้าน สุดท้าย บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่ ตัดสินใจซื้อ และส่งสินค้า เมื่อ 16 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา