หัวหน้าทีม Placing Boom เข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างาน หน่วยงานกรุงเทพฯ ก่อนนำอุปกรณ์เข้าติดตั้ง

4462

หัวหน้าทีม Placing Boom เข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างาน หน่วยงานกรุงเทพฯ ก่อนนำอุปกรณ์เข้าติดตั้ง

            

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานนำหัวหน้าทีม Placing Boom เข้าตรวจสอบพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์


 
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานนำหัวหน้าทีม Placing Boom เข้าตรวจสอบพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานชี้จุดติดตั้งอุปกรณ์หัวหน้าทีม Placing Boom ตรวจเช็คความสูงของระดับพื้นเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตั้งอุปกรณ์หัวหน้าทีม Placing Boom และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานตรวจสอบจุดติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานนำหัวหน้าทีม Placing Boom เข้าตรวจสอบพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์หัวหน้าทีม Placing Boom ตรวจเช็คความสูงของระดับพื้นเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตั้งอุปกรณ์


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานและหัวหน้าทีม Placing Boomหารือร่วมกันก่อนนำอุปกรณ์เข้าติดตั้งหน้างาน จุดติดตั้งอุปกรณ์ Placing Boomทีมช่าง Placing Boom นำอุปกรณ์เข้าติดตั้งหน้างานทีมช่าง Placing Boom นำอุปกรณ์เข้าติดตั้งหน้างาน