บริการ เทคอนกรีต โดย เพลสซิ่งบูม พร้อมช่าง สแตนด์บาย

15/06/2021 | 2227
ทีมช่าง standby งานเทคอนกรีต 500 คิว Placing Boom หน้างานชั้นที่ 2 เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกำหนด