ทีมช้างพ่น by PST ได้เข้าบริการพ่นช๊อตกรีต อาคาร MISTINE PLUMERIA HOUSE

25/06/2020 | 3635
ทีมช้างพ่น by PST ได้เข้าบริการพ่นช๊อตกรีต อาคาร MISTINE PLUMERIA HOUSE โดยหลังคาของอาคาร สถาปนิก ได้ออกแบบเป็นกลีบดอกลีลาวดี ซึ่ง ต้องใช้การช๊อตกรีต ในการก่อสร้าง