หน่วยงานรถไฟฟ้าสายสีส้ม พระราม 9 Roof slab ช.การช่าง ติดเพาเวอร์ไลน์ ใช้โดยปั๊มบูมความยาว 40 เมตร โดยรถปั๊มเบอร์ P-40-5907

11/11/2019 | 2408

นำโดยหัวหน้าทีม
1.นายกุมภา มณีพันธุ์  หัวหน้าทีมเป็นพนักงานขับรถ
2.นายสามารถ ซอแบก เป็นพนักงานควมคุมปั๊ม
3.นายสุเมธ ชื่นตา   พนักงานต่อท่อ