ปั๊มคอนกรีตบูม 32,40 เมตร ห้องเย็น ประทุม-บางประหัน

30/06/2019 | 2343

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน                                        
ปั๊มคอนกรีตบูม 32,40 เมตร ห้องเย็น ประทุม-บางประหัน