รถปั๊มคอนกรีต PST งานปั๊มบูม43 เมตรเทเสาชั้น 4 โชว์รูมรถ ราชพฤกษ์

30/10/2018 | 2922

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร เทเสา โชว์รูมรถ ราชพฤกษ์