ปั๊มคอนกรีตบูม 42,43 เมตร เทฐานกังหันลม จังหวัดชัยภูมิ

27/06/2018 | 8109

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มคอนกรีตบูม 42,43 เมตร เทฐานกังหันลม จังหวัดชัยภูมิ