ช่างสีเข้าทำสีโป๊วบูม 3-4 เพื่อเก็บรอยสี รอยถลอกจุดต่าง ๆ ก่อนทำสีจริง ที่ศูนย์บริการ พีแมชโปร

18/06/2018 | 3467